Kaplička sv. Jána v Úžicích

Místo pro svatební obřad i nový cíl sakrální turistiky ve Středočeském kraji.

Panorama golfového hřiště u Prahy

Pravý klenot Zeleného údolí v Úžicích se nachází v nově postavené kapličce sv. Jána. Kaplička byla dokončena v květnu roku 2010 a stojí necelých 50 m od Bašty. Touto novostavbou rozšiřuje Bašta své možnosti a nabízí romantickou svatbu na vysoké úrovni, jak pod širým nebem, tak až pro 60 osob pod zastřešením.

Naším cílem je nabídnout servis „vše na jednom místě“.

Svatební obřad na úžasném romantickém místě v Kapli sv. Jána, svatební hostinu na Baště a ubytování v netradičním exotickém Pensionu Svět. Kaplička bude sloužit návštěvníkům rovněž pro tichou soukromou meditaci a zvolnění nebo pouze k zastavení a krátkému odpočinku od všedního pracovního vypětí a stresujícího způsobu života.

Interiér je vyzdoben originálním kořenovým reliéfním sousoším. Kořeny byly vykopány nedaleko Bašty při stavbě Pensionu Svět. Bravurní řezbářskou práci odvedl řezbář Jozef Cipryán z Podhradí. Reliéf nejsvětější trojice byl dokončen o Velikonocích 2010 a Panna Marie je znázorněna jako „zjevení“ na kmenu dřeva. Anděl pak nese těžký kříž. Pod oltářem je betlém s jedenácti figurkami. Zcela originální je i kovářská výzdoba, od svícnů přes pult na bibli až po mohutné vstupní dveře.

Prozatím z dostupných pramenů tato originální reliéfní kořenová výzdoba nemá obdobu v Evropě. Interiér dále dokonale dokreslují klenbičky, police, barokní okna se svatými patrony a vitrážemi a hlavně 12-ti ramenný strop. Šestiboká věžička doplňuje věžovou dominantu Zeleného údolí. Kaple je stavěna přesně podle světových stran. Výzdoba je doplněna světskými artefakty z různých míst světa.

Čtyři patroni, zobrazeni v každém okně kaple, gradují podle důležitosti:

  1. sv. Ján - patron kapličky
  2. sv. Pavel - patron Zeleného údolí
  3. sv. Václav - hlavní světec a patron českých zemí
  4. sv. Mikuláš - nejuctívanější světec na světě hlavně ve vánočním čase

Dne 7.10.2010 byla kaplička vysvěcena kardinálem Dominikem Dukou:

Kapličku krátce po jejím otevření navštívil nejvyšší představitel katolické církve v České republice, tehdy arcibiskup a dnes kardinál Dominik Duka. Nestává se příliš často, aby v našich krajích byla posvěcena kaple. Výjimečně po nějaké rekonstrukci, ale vysvěcení nově postavené kaple, to už je opravdu vzácností. A důraz je znásoben skutečností, že při takovéto příležitosti byl osobně přítomen nejvyšší cirkevní představitel, sám arcibiskup a pozdějí jmenovaný kardinál Dominik Duka

Kaplička sv. Jána jako cíl sakrální turistiky

Sakrální, neboli náboženská turistika má i v České republice neustále vzestupnou tendenci. Dala by se nazvat i jako poutní, církevní, nebo duchovní. V každém případě je tato turistika specifickou oblastí cestovního ruchu, kde se klade důraz na poznání sakrálních staveb, cest na nábožensky významná místa a život duchovních. Většina turistů při návštěvách cizích měst a míst vyhledává významné baziliky, katedrály, chrámy, kostely nebo poutní místa našich předků a významných stavitelů. Velmi významnou ukázkou lidové umělecké tvorby jsou ale také drobné sakrální památky - kapličky, kříže, sochy, Boží muka, svaté obrázky, skalní reliéfy a jiné. V Úžicích u Kralup vznikla malá nenápadná stavba, která ukrývá zajímavý a originální kořenový reliefní oltář. Mohla by sloužit pouze jako nepatrný doplněk k dalším nabízeným službám v nově otevřeném areálu. Ale kromě toho je kaplička sama o sobě zajímavým cílem pro hosty a návštěvníky z okolí. Hosté zajímající se o tento druh turistiky mohou přespat v našem Pensionu Svět a zvolit ho jako výchozí bod cest do hlavního města Prahy nebo do okolních míst. Resort Zelené údolí nabízí nejen ubytovací služby, ale i gstronomické v restauraci Ranč a zábavně sportovní na 1. Putting-golfovém hřišti ve střední Evropě.