PGCÚ - PUTTING GOLF CLUB ÚŽICE

Putting Golf Club Úžice (dále PGCÚ) je dobrovolným sdružením občanů provozujících sportovní činnost a s ní související organizační, hospodářskou a osvětovou činnost, řídící se zákonem o sdružování občanů 83/90 Sb. V PGCÚ se sdružují jednotlivé fyzické osoby, které mohou být organizovány v oddílech podle konkrétního zaměření činnosti.

Jaké je poslání PGCÚ?

  1. organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  2. vytvářet široké užívání provozovaných sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména mládeže a vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů, zejména vlastní hospodářskou činností,
  3. budovat, udržovat a provozovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní či spravuje,
  4. napomáhat rozvoji veřejného života svou organizační a osvětovou činností.

Členem PGCÚ se může stát každý, kdo o členství požádá, a koho schválí vedení klubu. Ročním členstvím hráč obdrží klubovou kartu platnou na jeden rok. Člen klubu po přijetí zaplatí roční poplatek dle cenové kategorie (dospělí, student/senior, děti), viz. ceník. Tato karta opravňuje člena hrát na hřišti po celý rok neomezeně. Výjimkou můžou být dny, kdy je hřiště uzavřeno pro soukromou společnost či turnaj. (maximálně však 5 dní za sezónu)

Hrát na hřišti je možné po předem domluvené rezervaci hracího času a během celé golfové sezóny a otevírací doby. Ta je od pondělí do neděle od 10 do 20 hodin. Golfovou sezónou se rozumí období dané především vhodným počasím pro hru na venkovním hřišti, což se předpokládá od 1. dubna do 30. listopadu.

Další výhodou je, že člen klubu má možnost účastnit se turnajů na hřišti v Úžicích nebo na partnerských hřištích v ČR.

Povinností člena klubu a všech hráčů je striktně dodržovat všechna pravidla hry, jako i pravidla slušného chování v areálu a dbát na to, aby každý hráč se těmito pravidly řídil.